Sorten-icon Variety finder

Show varieties

Download center
HySeed Hybrid Rye: The No.1 for efficiency.

HySeed Hybrid Wheat: Your efficiency package.

Mais brochure 2024

SAATEN-UNION heeft een breed assortiment aan maisrassen beschikbaar: voor elk perceel, bedrijfssituatie en gebruiksdoel. Selecteer de beste maïsvariëteit uit dit assortiment en leg de basis voor de maximale opbrengst, de kuil met de hoogste voederwaarde, de hoogste teeltzekerheid en de meeste risicospreiding. 

Sortiment Catalogue 2023/2024

HySeed, de hybride graan rassen voor de Benelux

Oats - breaking new ground

Expert knowledge for professionals:

Cultivation · Market · Forage · Food · Breeding

New edition 2016


We use cookies on this website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Privacy Policy.