Sorten-icon Variety finder

Quality :


Usage :

Show varieties
Brochures
Mais brochure 2018 - Nederland
De Hybrid tarwe rassen voor Nederland
Oats - breaking new ground
Leguminosen 3. Aufl.
all catalogues

De Hybride tarwe rassen voor Nederland

Hybride tarwe rassen zijn al langere tijd op de markt beschikbaar maar hun waarde is nog altijd onderbelicht geweest. Hybride tarwerassen vormen meer halmen, geven grotere aren en ontwikkelen een groter wortelstelsel. De betere uitstoeling en de grotere aren geven uiteindelijk een hogere opbrengst. Het grotere wortelstelsel zorgt dat hybride tarwe beter het beschikbare water en de nutriënten uit de bodem kan halen. Hybride tarwe is hierdoor beter bestand tegen drogere omstandigheden en presteert beter op matige bodems.

Teelt van tarwe rassen
Teelt van tarwe rassen
Hybride tarwe heeft in Frankrijk, Duitsland en landen in Midden- en Oost-Europa een substantieel areaal. In Frankrijk staat het grootse areaal hybride tarwe: 170.000 ha. In deze gebieden staat de hybride tarwe vaak op minder goede percelen en grondsoorten omdat de gangbare tarwe hier matige opbrengsten laten zien. Hybride tarwe is ongevoeliger voor stress omstandigheden zoals droogte of een matige bodemstructuur.

Ook in Nederland biedt hybride tarwe perspectief enerzijds door de beperking van o.a. de stikstofbemesting en anderzijds door het streven van de Nederlandse graanteler om op een hoog niveau te produceren. Het teeltseizoen 2016 toonde aan dat de gangbare tarwe duidelijke opbrengst fl uctuaties kent door de jaren heen. Hybride tarwe heeft laten zien dat stress situaties niet leiden tot wisselende opbrengsten. Hybride tarwe gaat effi ciënter om met het beschikbare vocht en nutriënten en is regelmatig in het leveren van een hoge opbrengst.

Meer informatie in de brochure (download).

René P. Boons

Area Manager BeNeLux, Phone: +31623943922,


DownloadsWe use cookies on this website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Privacy Policy.