Sorten-icon Variety finder

Usage :

Maturity :

Show varieties
Brochures
Mais Brochure 2019
Oats - breaking new ground
Leguminosen 3. Aufl.
all catalogues

Robuste maisrassen

Het maisseizoen 2016 gaat de boeken in als een jaar waarin de opbrengsten tegen vielen in de regio’s met overmatige regenval als gevolg van o.a. het uitspoelen van de nutriĆ«nten in het bijzonder stikstof. Het onvoldoende ontwikkelde wortelstelsel -ook als gevolg van het wateroverlast- zorgde er voor dat de laatste beschikbare stikstof niet kon worden opgenomen. Met name in het zuiden van het land stond de mais enorm wisselend.

Na een milde, natte winter met weinig uitwintering van groenbemester of vanggewas kon een gedeelte van de mais vroeg worden gezaaid. Ook hier was er half april een periode van 2 weken waarin regenval het inzaaien onderbrak en een deel van de mais er pas in mei in kwam. De vroeg gezaaide mais had het doorgaans moeilijker dan de mais die in mei was gezaaid. Maistelers in Limburg en Brabant hebben de grootste maisschade gehad door de wateroverlast in juni. Niet alleen de hevige en langdurige regenval maar ook structuurschade in maispercelen zorgde voor een groeistilstand. Met water op het perceel, een matig wortelstelsel door ‘luie wortels’ en structuurschade en daardoor zuurstofgebrek leidt tot groeivertraging en late bloei. Dit geeft weer kleine kolven die minder zetmeel en een lagere VEM levert.

In het rassenonderzoek van PPO worden 2 SAATEN-UNION snijmaisrassen getest, in de vroege groep het ras SUSETTA en in de midden vroege groep SURTERRA. SUSETTA zal volgend jaar het tweede testjaar doorlopen en SURTERRA zal naar het derde en laatste testjaar gaan en een kanshebber zijn voor Rassenlijstopname in 2018. SURTERRA is ook al op beperkte schaal in 2016 in de praktijk getest en hier is aangetoond dat ook bij droogte bovengemiddeld presteert. SURTERRA is een zetmeelrijk ras dat een hoge opbrengst levert. SURTERRA is een betrouwbaar, robuust en stevig ras en heeft weinig last van stress en blijft goede kolven produceren en maakt deze vol tot bovenin.

Van zowel SURTERRA als SUSETTA is voldoende zaaizaad beschikbaar om deze rassen in de praktijk te testen. Vraag er naar bij uw zaaizaadleverancier.We use cookies on this website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Privacy Policy.